bomes@live.com
mobil: 0905 567 230
Septonic
septonic
Je koncentrovaný enzymaticko-bakteriálny prípravok v prášku. Rozkladá a skvapalňuje usadeniny najmä tukového charakteru v sifónoch v odpadovom potrubí, kanalizácii, lapačoch tuku, vynikajúco pôsobí aj v suchom WC - latríne. Odstraňuje zápach.

Použitie :
v domácnosti - bytovky, rodinné domy, chaty, chalupy, rekreačné zariadenia, hotely, kuchyne, gastrozariadenia

Balenie:
142g dávok 8 dávok
Súhlas ministerstva zdravotníctva SR č. 1120/99 - SOZO/ÚPKM zo dňa 21.1.1999

Odborné vyjadrenie:
Prípravok povolil hlavný hygienik SR na základe odborného posudku Ústavu preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava.

Vyšetrený prípravok s pomenovaním SEPTONIC - stimulujúci aktivitu mikroorganizmov ktorý je určený na biodegradáciu tekutých kalov a nánosov neobsahuje choroboplodné baktérie. Na základe mikrobiologického vyšetrenia prípravku nemáme výhrady k dovozu a používaniu prípravku. Podľa posúdenia Ministerstva zdravotnícta SR uvedený výrobok spľňa podmienky určené predpismi na ochranu zdravia ľudí ( Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí ).

SEPTONIC je kanadský výrobok, ktorý sa používa s úspechom už 50 rokov v Kanade a v USA, kde ho pravidelne používa 45 miliónov užívateľov! V posledných rokoch sa úspešne používa v Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku a na Slovensku, čím si už aj v Európe razí úspešnú cestu.

SEPTONIC obsahuje výlucne prírodné biologické látky, Septonic nezapríčiňuje koróziu ani naleptanie kanalizacného potrubia ako to spôsobujú rôzne zásady, kyseliny a iné agresívne chemické látky prítomné v bežných čistiacich prostriedkoch. V konečnom dôsledku Septonic chráni najbližšie životné prostredie a tým aj zdravie človeka.


Septifos - Vigor
septifos
Charakteristika:

Je určený na rozklad a skvapaľňovanie organických odpadov a nánosov v sifónoch, vnútornej a vonkajšej kanalizácii, ale najmä v splaškových vodách zo sociálnych zariadení (v žumpách, v septikoch).
Použitie :
domácnosti - bytovky, rodinné domy, chaty, chalupy, administratívne budovy, rekreačné zariadenia, hotely, penzióny

Septifos Vigor je biologicky aktívny žltosivý prášok s vôňou eukalyptu, neutrálnej reakcievo vode miešateľný. 25 g prípravku obsahuje zmes viac ako 100 milliónov baktérií a účinných enzýmov.

Používaním Septifosu Vigor dosiahnete dvojitý účinok : - rýchlu aktivizáciu biologických procesov v nádrži, septikov a v odpadovom potrubí,
- rýchle odstránenie nepríjemného zápachu a upchávok aj v zanedbanom odpadovom systéme.

Septifos Vigor neobsahuje žiadne choroboplodné látky. Je netoxický. Skladujte na suchom a chladnom mieste od 5 do 30°C.

Návod na používanie:

1 dávka (25 g) Septifos Vigor prečistí 4 - 5 m3 odpadovej vody.

1 dávku Septifosu Vigor zalejeme 0,2-0,3 l cca 40°C teplej vody a po pol hodine aktivácie nalejeme do WC mís, drezu, sprchy alebo vane - všade tam, kde môžu mikroorganizmy čistiť kanalizačné potrubie. Aplikujeme večer pred odpočinkom alebo po ukončení prevádzky, aby mohli mikroorganizmy aktivne pôsobiť.

Postup: v príklad budeme počítať na 10 m3 žumpu, septik. Nádrž ttreba vyčerpať. Prvý mesiac :
1. týždeň - na každých 5 m3 dve dávky. Na 10 m3 - 4 dávky.
2. týždeň - normálnu dávku - 2 dávky
3. týždeň - bez dávky
4. týždeň - normálnu dávku - 2 dávky

ako vytiahnúť žumpu

Po 1. mesiaci, každý mesiac dávko-vať normálnu dávku. Keď sa nádrž naplní vyčerpá sa len stredná vrstva. (podľa obrázku). Pri čerpaní, ak cítiť, zápach, tak mesačné dávky treba zvýšiť o jednu dávku.

Balenie:
1000 g (40 dávok)
450g (18 dávok)
Odborné vyjadrenie :
Dovoz a distribúciu prípravku povolil Ministerstvo zdravotníctva SR, Hlavný hygienik SR - na základe odborného posudku Ústavu preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava - pod č. 5808/97 - SOZO/ŠZU SR zo dňa 30.9.1998

SEPTIFOS je francúzsky výrobok. Francúzska veda počas svojej histórie dosahovala vždy výborné výsledky v oblasti medicíny, organickej chémie a farmácie. Aj v súčastnosti zohráva vedúcu úlohu v nových vedných disciplínach, vo vývoji biotechnológií a ich využitia v každodennom živote. SEPTIFOS je novým biotechnologickým výrobkom. Jeho pravidelné používanie ušetrí užívateľov mnohých nepríjemností a zbytočných výdavkov najmä v oblastiach bez kanalizácie. Prečistená voda v žumpách, septikoch slúži ako rezervoár závlahovej vody na trávniky, stromy, kríky, okrasnú záhradku. Výrobok sa vyrába a používa v krajine pôvodu už niekoľko desatročí ale aj v iných krajinách Európy (najmä škandinávske krajiny) a severnej Ameriky. V Maďarsku sa úspešne používa už 15 rokov. Kladné ohlasy užívateľov potvrdzujú kvalitu výrobku ako aj spokojnosť zákazníkov a hodnotia ho ako veľmi účinný a užitočný.

UPOZORNENIE: Chrániť pred deťmi. Pri práci používať ochranné rukavice, nepiť, nejesť, nefajčiť. Pri styku s pokožkou - umyť mydlom a opláchnuť teplou vodou. Pri styku s očami - dôkladne ich ich prepláchnuť vodou. V prípade požitia - prinútiť k zvracaniu a vyhľadať lekára.

Náš leták nájdete tu.

Hlavná stránka | Čistiarne odp. vôd | Opr. objímky | Baktérie do žúmp | Napíšte nám
BoMes, Matúškovo 125, 92501, 0905 567 230
Počet návštevníkov: 33272