bomes@live.com
mobil: 0905 567 230
Čistiarne Plastepur
plastepur
Všeobecné údaje:

Čistiarne Plastepur využívajú k čisteniu domových odpadových vôd - splaškových vôd - z rodinných domov, hotelov, penziónov, reštaurácií poloprírodnú technológiu čistenia splaškových vôd bez potreby prídavnej energie. Táto technológia čistenia francúzskej firmy SOTRALENTZ S.A., garantuje splnenie požiadaviek predpisov slovenských ako aj európskej únie na vyčistené splaškové vody.

Čistiarni Plastepur bolo udelené Ministerstvom zdravotníctva - Hlavný hygienik SR, Limbová 2, Bratislava súhlas na dovoz, distribúciu a používanie pod číslom 641/99-SOZO/ŠZÚ SR.

Septickým nádržiam bolo vydané "Vyhlásenie zhody - Œ - pre nádrže so zabudovaným FIC" zo dňa 20.júna 2005.

Zásady prevádzky:

Splaškové vody - odpadové vody z kuchyne, kúpelne a fekálie z WC - kanalizačnou prípojkou sú vedené do septickej nádrže EPURBLOC-u. Je to zariadenie na separáciu, sedimentáciu a skvapalňovanie usade-ného kalu pomocou anaeróbných baktérií. EPURBLOC má zabudovaný výstupný filter (ukazovateľ upchatia) - zachytáva plávajúce častice. Septik na začiatku a počas prevádzky očkujeme baktériami.

Splaškové vody sú vedené do EPURBLOC-u cez prítokové zariadenie, ktoré spomalý rýchlost prítoku na minimum, čím sa eliminuje rozvírenie usadenín. Čast usadeného kalu sa skvapalňuje. Prečistené odpa-dové vody, z EPURBLOC-u pretečú cez zabudovaný výstupný filter do druhého stupňa čistenia - do pieskového filtračného lôžka, v ktorom prebieha aeróbne (kyslíkové) čistenie. Vyčistené odpadové vody cez pieskové filtračné lôžko sú odvádzané do potoka, rieky alebo vsakujú do podzemných vôd.

Plyny pochádzajúce z fermentácie usadenín sú odvádzané vetracou rúrou nad úroveň strechy domu. Kyslík (vzduch) zabezpečuje pre 2. stupeň čistenia tiež horná vetracia rúra, ktorá je s ním prepojená.

Odlučovač tuku je potrebné inštalovať v prípade ak EPURBLOC je od budovy dalej ako 10 m alebo v budove je jedáleň, kuchyňa pre reštaurácie, hotely, penzióny.

Vďaka vysokému podielu skvapalňovania usadenín zabezpečovaných anaeróbnou fermentáciou v EPURBLOC-u, inštalácia pracuje bez zásahu obsluhy.

Celá čistiareň je pod úrovňou terénu, viditelné sú iba vstupné otvory do EPURBLOC-u a vrchnáky kontrolných šachiet v pieskovom filtračnom lôžku.

Údržba je veľmi jednoduchá, pozostáva:

1. Každý mesiac treba do WC hodiť a spláchnúť vrecúško údržbárských baktérií.
Pre štvorčlennú rodinu je cena baktérií ročne 40,-€.

2. Výstupný filter z EPURBLOC-u každý pol rok vyberieme a filtračný materiál opláchneme
prúdom vody.

3. Každý 2. rok vyčerpáme z EPURBLOC-u nadbytočný kal.
Hlavná stránka | Čistiarne odp. vôd | Opr. objímky | Baktérie do žúmp | Napíšte nám
BoMes, Matúškovo 125, 92501, 0905 567 230
Počet návštevníkov: 13969