Začať podnikať zo dňa na deň je super

Tráviť celé hodiny na úradoch s papiermi v ruke alebo behať medzi jednotlivými úradmi nie je efektívne a ani nutné, najmä ak sa snažíme založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným, pretože dnes už existuje možnosť všetky tieto povinnosti prenechať spoločnostiam, ktoré sa venujú zakladaniu a predaju ready made spoločností. Začínajúci podnikatelia majú možnosť kúpiť si hotovú, založenú firmu, ktorá sa nazýva ready made spoločnosť, tá umožňuje spustiť jej činnosť okamžite po podpise zmlúv. Vy ako budúci majiteľ či konateľ tak odbúrate nutnosť behať po úradoch a vyhnete sa náročným procesom, ktoré zakladanie ready made spoločnosti novej firmy sprevádzajú. Ready made sú založené len na tento účel, uľahčiť ľuďom, ktorí sa rozhodli podnikať, rýchly prístup k fungujúcej spoločnosti.

Podnikatelia milujú home office

Na výber máte dokonca aj to, či si kúpite spoločnosť s históriou alebo novozaloženú, či budete platiteľmi DPH alebo nie, a tiež si máte možnosť vybrať typ spoločnosti. Každá tak disponuje potrebnými platnými dokumentmi a k tomu, aby ste mohli rozbehnúť jej činnosť, už stačia len podpisy nevyhnutných dokumentov. Cena za kúpu takejto s.r.o. je konečná a v nej sú zahrnuté aj všetky zmeny, konateľa, obchodného mena či sídla, pridávanie alebo uberanie predmetov podnikania, zmluvu o prevode podielu vo firme, spoločenskú zmluvu či súdne poplatky.Mnoho podnikateľov stráca drahocenný čas behaním po úradoch a nemá tak priestor na iné aktivity, spojené s rozvojom spoločnosti, preto je výhodné zaobstarať si ready made.

Pár podpisov vás delí od funkčnej s.r.o.

Oproti firmám, ktoré sa zakladajú tradičným spôsobom, majú tieto oveľa viac výhod:

-spoločnosti už majú pridelené IČO a DIČ

-sú zaregistrované v OR a kvôli dani z príjmov

-základné imanie týchto reday made spoločností je v plnom rozsahu splatené

-spoločnosti sú pripravené na okamžitý prevod

-je tu aj zmluvná záruka, že daná spoločnosť žiadne záväzky nemá

-všetky potrebné dokumenty sú pripravované advokátom