Certifikáty sú zárukou, že v každom ohľade dostávame len kvalitu

Ochrana práv obyvateľov sa týka mnohých oblastí a je dôležitou podmienkou pre kvalitný a slobodný život. K tomu neodmysliteľne patrí aj právo človeka na bezpečné bývanie, ktoré majú zaistiť všetky novostavby, spĺňajúce normy a zákony mnohých jej vlastností. Tie sa najlepšie vyjadria v energetickom certifikáte budovy. Hospodárnosť, ekológia, šetrnosť, to sú požiadavky na všetky novo postavené stavby. Ich objektívne zhodnotenie je zhrnuté v tomto certifikáte, ktorý je súčasťou kolaudácie stavby, ale treba ho poskytnúť aj novému majiteľovi stavby pri predaji či prenajímaní. Týka sa mnohých budov aj rodinných domov, pri každej novostavbe je to už samozrejmosť.

Novostavby bez certifikátu nemôžu byť skolaudované

O kvalitatívnych vlastnostiach budovy, jej energetickej náročnosti a hospodárení s energiami sa píše práve v tomto certifikáte, posudzuje, či budova spĺňa Certifikát Certifikaciabudovy.sk alebo nie požiadavky na minimálnu energetickú hospodárnosť, a tiež udáva jej úroveň, čo sa vykonáva zatriedením stavby do niektorej z energetických tried, používajúc pritom stupnicu od A až po G.

Na to, aby bolo možné optimálne určiť energetickú hospodárnosť stavby, treba poznať množstvo spotreby energie, použitej na ohrievanie vody, na kúrenie či klimatizáciu, osvetlenie a elektroinštaláciu a podobne. Hodnoty sa udávajú v kilowatthodinách na m2 za jeden rok pri spotrebe celej budovy. Klimatizačný systém a zabudované osvetlenie sa neráta pri rodinných domoch.

Hospodárnosť budovy treba uviesť

Povinnosť vypracovania týchto energetických certifikátov do platnosti vstúpila dňom 1.1.2008. Oporu má vo vyhláške, ktorá ustanovuje podrobnosti ohľadom výpočtov energetickej hospodárnosti objektov a aj samotného obsahu certifikátu. V prípade nutnosti vypracovania takého dokladu sa obyvatelia môžu obrátiť na firmu, ktorá ho dokáže vypracovať a jej sídlo je v Prešove. Osloviť ich môžu ľudia žijúci aj na opačnom konci Slovenska, vyhovejú každej žiadosti.

Podobné príspevky