Životné prostredie si musíme chrániť sami

Žijeme spolu na tejto planéte vedľa seba, a tak by každému z nás malo záležať na tom aké prostredie nás obklopuje, či pijeme čistú vodu a dýchame čistý vzduch, jeme zdravé potraviny, pretože toto je základom života aj budúcich generácií, ktoré prídu po nás. Mnoho spoločností sa tak začalo venovať výrobe ekologických produktov, za ktoré si niektoré z nich zaslúžia ocenenie. Za rozličné skutky sa udeľujú aj rozličné ocenenia. Jednou z oblastí, v ktorých sa ceny udeľujú, je aj nápojový priemysel vo svete, ktorý zahŕňa všetky prínosné inovácie a najlepšie výsledky v tomto segmente. Ocenenie sa nazýva World Beverage Innovation Awards – Najlepší obal šetrný k životnému prostrediu schoellerallibert.com a udeľovalo sa 12.septembra 2022, vtedy ho získal obal Corona na 20 vratných prepraviek na fľaše.

Udržateľnosť plastových výrobkov

Za vývojom udržateľných obalov je skryté množstvo práce, ktorá nakoniec môže byť zavŕšená úspechom. Priniesť na trh moderné, zaujímavé, inovatívne, ale aj udržateľné produkty pre každého zákazníka s jeho potrebami je výzva, ktorú moderné spoločnosti ponímajú naozaj seriózne a svoju činnosť smerujú ku pozitívnemu výsledku. Spoločnosť Schoeller Allibert je v tomto smere vzorom, ich spôsob inovácií je centrom práce, ktorú odvádzajú a tento typ ocenenia ich priviedol až k špičke, čo je pre nich veľkým úspechom.

Doprajme čistý les aj vnúčatám

Na tomto úspechu spoločnosť stavia aj naďalej, no centrom záujmu sú, samozrejme, zamestnanci, ktorých si musia vedieť udržať a zároveň aj dostatočne odmeniť. Firma, ktorej záleží na pracujúcich ľuďoch, získa odozvu od zamestnancov v pozitívnom prístupe a lojálnosti, zároveň aj v získavaní zanietených a talentovaných ľudí, aby spoločnosť viedli k úspechom. Na to treba aj investovať do rozvoja ľudí a ich profesionálneho rastu, zvyšovať povedomie spolupatričnosti a zodpovednosti či dôvere, pretože iba tak je možné dosiahnuť bezproblémové fungovanie spoločností.

Podobné príspevky